Diğer Check-Up Paketleri

MİNİ CHECK-UP

İç Hastalıkları Uzmanı Muayenesi +

Radyolojik Tetkikler
-EKG
-Tüm Abdomen USG
-Akciğer Grafisi

Laboratuvar Tetkikleri
-Tam Kan Sayımı
-Açlık Kan Şekeri
-Kreatinin
-Ürik asit
-Total Kolesterol
-HDL Kolesterol
-LDL Kolesterol
-Trigliserid
-Tam İdrar Tetkiki
-Dışkıda Gizli Kan Araştırması
-Dışkıda Parazit Araştırması
-SGOT
-SGPT
-LDH

 

ROMATİZMA CHECK-UP

İç Hastalıkları Uzmanı Muayenesi +

Radyolojik Tetkikler
-Pelvis Grafisi
-Akciğer Grafisi

Laboratuvar Tetkikleri
-ASO
-CRP
-RF
-Sedimentasyon
-Tam Kan Sayımı
-Tam İdrar Tahlili
-Ürik Asit
-ALP
-AST
-ALT
-Üre
-Kreatinin
-TSH
-Kalsiyum
-Magnezyum

 


KARACİĞER  CHECK-UP

İç Hastalıkları Uzmanı Muayenesi +

Radyolojik Tetkikler
-Üst Batın USG

Laboratuvar Tetkikleri
-Tam Kan Sayımı
-Total Bilirübin
-Direk Bilirübin
-Albumin
-Globulin
-LDH
-AST
-ALT
-ALP
-HBsAg
-Anti HCV
-Alfa-Beta Protein

 

SİGARA CHECK-UP

İç Hastalıkları Uzmanı Muayenesi +

-Solunum Fonksiyon Testleri
-Eforlu EKG

-Akciğer Grafisi

Laboratuvar Tetkikleri
-Tam Kan Sayımı

-CEA
-AFP
-Açlık Kan Şekeri
-Total Kolesterol
-HDL
-LDL
-Trigliserid
-Sodyum
-Potasyum
-Klor

 

TİROİD HASTALIKLARI-CHECK-UP

İç Hastalıkları Uzmanı Muayenesi +

Laboratuvar Tetkikleri
-Tam Kan Sayımı
-Sedimentasyon
-Tiroglobulin
-Anti-TPO
-Anti-TG
-sT3
-sT4
-TSH

Radyolojik Tetkikler 
-Tiroid USG

 

 

OSTEOPOROZ CHECK-UP

İç Hastalıkları Uzmanı Muayenesi +

-Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü

Laboratuvar Tetkikleri
Kalsiyum
-Fosfor
-25-OH Vitamin D
-FSH
-LH
-PTH
-TSH
-sT4
-Kalsitonin

 

 

MENOPOZ CHECK-UP

Kadın Hastalıkları Uzmanı Muayenesi +

-Vajinal Smear  Testi

Radyolojik Tetkikler
-Pelvik USG

-Mamografi
-Meme USG
-Kemik Mineral Dansitometresi

Laboratuvar Tetkikleri
-Tam Kan Sayımı
-Açlık Kan Şekeri
-Alkalen Fosfataz
-Kalsiyum
-Fosfor
-Estradiol
-Progesteron
-LH
-FSH
-Prolaktin

 

Hemen Ara

WhatsApp WhatsApp