Gold Bayan Check-Up Paketi

İç Hastalıkları Uzmanı Muayenesi +

Kan Hastalıkları

-Eritrosit Sayısı

-Lökosit Sayısı

-Hemoglobin

-Hematokrit

-MCV

-RDW

-MCH

-MCHC

-PDW

-Trombosit

-Periferik Yayma

-Ferritin

-Demir

-Demir Bağlama Kapasitesi

Şeker Hastalığı Tanısı

-Açlık Kan Şekeri

-Tokluk Kan Şekeri

-Açlık İnsülini

-Tokluk İnsülini

-İdrar Glukozu

HbA1c–

Kan Yağları

-Total Kolesterol

HDL Kolesterol

-LDL Kolesterol

-VLDL Kolesterol

-Trigliserit

Böbrek Fonksiyonları

-Üre

-Kreatinin

-Ürik Asit

Kemik Sağlığı ve D Vitamini

-Kalsiyum

-Fosfor

-Magnezyum

-Alkalen Fosfataz

-25-OH D Vitamini

-Parathormon

-Kemik Mineral Dansitesi Ölçümü

Karaciğer Fonksiyonları

-AST

-ALT

-GGT

-Total Protein

-Albumin

Globulin

-Total Bilirubinler

-Direk Bilirubinler

Viral Hepatit Taraması

-HBsAg

-Anti-HBs

-Anti-HCV

Anti-HAV IgM

-Anti-HAV IgG

Tiroid Hastalıkları

-sT3

sT4

-TSH

-Anti-TPO

Anti-TG

-TSH Reseptör Antikoru

İnflamatuar (Romatizmal) Hastalıklar

-Sedimentasyon

-ASO

-CRP

-RF

Kanser Belirteçleri

-CA 19-9 (Kolerektal ve Pankreas Gibi Kanserlerin Tanısında)

-CEA (Sindirim Sistemi ve Akciğer Tümörünün Tanısında)

-CA 15-3 (Meme Kanseri Tanısında)

-CA 125 (Yumurtalık Tümörlerinin Tanısında)

Radyolojik İncelemeler

-Akciğer Grafisi

-Meme Ultrasonografisi

Pelvik Ultrasonografi

-Tüm Abdominal Ultrasonografi

-Mamografi

Gaita Analizleri

-Gizli Kan Araştırması

-Gaita Mikroskopisi

Diğer İncelemeler

-Tam İdrar Tahlili

-Elektro Kardiyografi

-Dahiliye Uzmanının gerekli gördüğü diğer testler

 

+ sonuçlar İç Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilecektir

Hemen Ara

WhatsApp WhatsApp