İşte en sık ölüm nedenleri

 

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sağlık İstatistikleri’ne göre dolaşım sistemi hastalıkları ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor ve dolaşım sistemleri hastalıklarının ölüme neden olma oranı kadınlarda erkeklerden daha fazla

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sağlık İstatistikleri 2015 Raporu yayımlandı.
Raporda yer alan “ana tanı gruplarına göre ölüm nedenleri” karşılaştırmasında, dolaşım sistemi hastalıkları yüzde 40,25 ile ilk sırada yer alıyor.  Dolaşım sistemleri hastalıklarının ölüme neden olma oranı kadınlarda yüzde 44,31, erkeklerde ise yüzde 36,85 olarak belirlendi.
Neoplazmalar ölüme neden olmada yüzde 20,04 ile ikinci sırada yer alırken, solunum sistemi hastalıkları ise yüzde 11,10 ile en sık ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Neoplazmalar ve solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler erkeklerde daha çok görülüyor.

Erkeklerde en sık trakea, akciğer ve bronş kanserleri görülüyor

Raporda yer alan bir diğer konu ise erkek ve kadınlarda görülen kanserlerin sıklığı. En sık görülen 10 kanser türü arasında yapılan karşılaştırmada, erkeklerde en fazla görülen kanser türü yüzde 21,1 ile “trakea, akciğer ve bronş” kanserleri.  Prostat kanserleri yüzde 12,7 ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise yüzde 9,3 ile kolorektal kanserler bulunuyor.

Meme kanseri kadınlarda ilk sırada görülen kanser türü

Kadınlarda görülme sıklığı en fazla olan kanser türü ise yüzde 24,9 ile meme kanseri olurken, ikinci sırada yüzde 12 ile tiroid kanseri, üçüncü sırada ise erkeklerde de olduğu gibi kolorektal kanserler yer alıyor.  Kolorektal kanserlerin kadınlarda görülme oranı ise yüzde 8.

Hekime müracaat sayısı yine arttı

Raporda yer alan konulardan bir diğeri ise 2015 yılında hekime yapılan başvuru sayısı.  Rapora göre, 2015 yılında 660 milyon 99 bin 447 muayene yapıldı. Türkiye’de bir kişinin bir yılda hekime müracaat sayısı 8,4.

Bu oran, 2014 yılında 8,2 düzeyinde bulunuyordu. Ülkeler arası oranlara bakıldığında ise hekime başvuru sayısında Kore 14,9 ile ilk sırada, Japonya 12,8 ile ikinci sırada yer aldı. Hekime en az başvuran ülke ise 2,6 ile Meksika oldu.

Bakanlık verilerine göre geçen yıl hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 69,6 olarak belirlendi. Bu oran özel hastanelerde yüzde 59,6, bakanlık hastanelerinde yüzde 71,7, üniversite hastanelerinde ise yüzde 75,5 düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: TÜİK Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2013, 2014, 2015

Hemen Ara

WhatsApp WhatsApp