TURNER SENDROMLU ÇOCUKLARIMIZI TANIYALIM…

Turner sendromu, en sık görülen kromozomal hastalıklardan biridir. Bu sendromlu çocuklarda, birçok organda problem bulunabilmekte ya da gelişebilmektedir. Bu hastaların erken dönemde tanınması ve tedavi edilmesi çok önemlidir.

Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmaya (J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015 Mar;7(1):27-36) 35 (otuz beş) Çocuk Endokrinoloji Kliniğinden 72 araştırmacı katılmış ve toplam 842 Turner sendromlu hasta değerlendirilmiştir.

Bu çalışma ile ülkemizde Turner sendromlu hastaların Çocuk Endokrinoloji Kliniklerine ortalama başvuru yaşı 10,2 ± 4,4 yıl olduğu görülmüştür. En sık boy kısalığı ve ergenlik gecikmesi nedeniyle başvurdukları görülmüştür. Hastalarda kalp kapağı ve damar problemleri, kemik erimesi, öğrenme problemleri, tiroid problemleri, böbrek patolojileri, tekrarlayan orta kulak iltihabı gibi problemlerin sık olduğu saptanmıştır.

Bu çalışması ile ülkemizde Turner Sendromu farkındalığının artmasının ne kadar önemli olduğu ortaya konmuştur.

Birçok hastalığın ortaya çıkmadan tanınması ve uygun izlemi çocuklarımızın geleceği acısından HAYATİ ÖNEME HAİZDİR.

Hemen Ara

WhatsApp WhatsApp